Comunicació

La Comissió de Comunicació i de Delegats realitza les següents funcions:

  • Seleccionar i redactar els continguts generats per l’AFA i l’Escola. 
  • Realitzar el disseny gràfic de la pàgina, newsletters i cartells.
  • Distribució dels continguts mitjançant la pàgina web, els grups de WhatsApp, el correu electrònic  i Twitter. 
  • Programar i dissenyar la pàgina web de l’AFA.
  • Coordinació del Grup de Delegats i Delegades de curs. 
Documents: