Guia dels grups de WhatsApp a l’escola

Els grups de WhastApp a l’escola

Les mares i els pares de l’Escola Font d’en Fargas, de comú acord amb el centre, hem organitzat grups de missatgeria instantània per a cada grup/classe per tal de rebre informació de l’AFA i de l’escola. Aquests grups són coordinats pels delegats i delegades de curs que s’encarreguen de transmetre els missatges. Al seu torn, els delegats formen part d’un altre grup gestionat pel Coordinador de delegats (membre del grup de comunicació de l’AFA). D’aquesta manera fan d’enllaç entre l’escola i l’AFA. Us adjuntem una petita guia per ajudar a gestionar els grups a la Comunitat Educativa de l’escola, esperem que us sigui d’ajuda!

Què han de ser i què no haurien de ser els grups de WhatsApp

HAN DE SER:

 • Els grups de missatgeria són un canal de comunicació entre el grup i l’escola.
 • Són una eina molt efectiva i ràpida per fer arribar a les famílies informacions de l’AFA i de l’escola.
 • Són un recurs útil per contactar i interactuar amb la resta de famílies del grup.
 • Ens fan participar de la realitat escolar dels nostres fills i filles.

 

NO HAURIEN DE SER:

 • No han de servir per escampar rumors, ni per enviar missatges publicitaris, polítics, esportius, etc.
 • No han de servir per escriure comentaris sobre alumnes, personal del centre o famílies, així com per criticar o etiquetar.
 • No han de ser grups per iniciar debats o discussions que puguin generar malentesos.  
 • Els grups no serien el canal adequat per dirigir-se a l’escola ni per formular queixes o  solucionar conflictes. Abans d’enviar un missatge considerem quin seria el canal més adequat per expressar les nostres inquietuds: podeu contactar directament amb els delegats de classe, amb l’AFA o amb l’escola.
 • No han de servir d’agenda dels nostres fills, ja que no els ajuda a que assumeixin les seves responsabilitats. Tampoc els ajuda a la gestió dels deures de classe.

 

Com agilitzar els grups de classe?

És important generar debat i una conversa viva però també intentar no monopolitzar el grup. En aquest sentit, suggerim diverses accions per tal de fer més fàcil la conversa dels grups:

 • Centrem-nos en el tema del grup. Considereu la creació d’altres grups.
 • Promoguem activitats, debats, etc. però evitem soroll innecessari, els companys us ho agrairem.
 • Intentem no obrir diversos fils de conversa alhora.
 • Plantegem-nos si és necessari confirmar cada missatge que es rep al grup amb un “OK”, un “gràcies”, etc.
 • Procurem evitar hores intempestives, ja sigui molt d’hora o molt tard, dies festius, etc.
 • Procurem tenir els permisos pertinents si publiquem fotografies o vídeos.  
 • En tot cas, recordem que la responsabilitat sobre cada missatge és exclusiva de la persona que ho hagi escrit.

 

Descarregueu el document en pdf

 

Documentació:

Un mal ús del grup de WhatsApp de l’escola pot perjudicar als fills: https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2015/037-whatsapp-escola-pares.html

Els grups de WhatsApp de pares poden fer els fills menys responsables, segons els experts: http://beteve.cat/grups-whatsapp-pares-fills-escola/

Els grups de WhatsApp de pares: glups! / Carles Capdevila. http://www.ara.cat/opinio/grups-WhatsApp-pares-glups_0_1509449169.html