Participa

Recordeu que l’AFA som tots!

Sense mares i paris que participin no és pot fer res, per això demanem la vostra participació per continuar i millorar.

Com podeu participar?

· Formant part d’alguna de les comissions: acollida, extraescolars, menjador, Lligall, comunicació..
· Assistint i participant a les reunions periòdiques de la Junta.
· Participant puntualment a les crides voluntàries, accions concretes, etc.
· Enviant les teves opinions, suggeriments, inquietuds al correu: afafontfargas@gmail.com