Quotes de l’AFA

Per a poder participar a les activitats i serveis de l’ AFA cal fer efectiu l’import de la quota anual de soci de l’ AFA.

Les quotes per aquest curs són:

CURS 2022 – 2023CONCEPTETOTAL
I3 i I4Quota AFA (36,5€) + Lligall (15,5€)52€
I5 + PRIMÀRIAQuota AFA (36,5€) + Lligall (15,5€) + Llibres/Material (47€)99€

IMPORTANT: recordeu que és important estar al cas dels moments de cobrament de les quotes domiciliades. El recàrrec bancari aplicat a l’AFA pels rebuts retornats és actualment de 4,30€.

Més informació: