Tresoreria

La Comissió de Tresoreria s’encarrega de portar a terme tots els cobraments i pagaments que es realitzen entre l’escola, l’AFA i les famílies. 

Quotes 

Podeu consultar la taula actualitzada de quotes de l’AFA pel curs actual.   
 
Pagaments
La manera més còmode de realitzar tots els pagaments al llarg de l’any és domiciliar tots els rebuts del menjador, llibres, sortides, material, etc. En el moment de la preinscripció de cada curs, l’escola ens facilita tots els documents per fer-ho. 
 
Per les famílies que decideixen no tenir els rebuts domiciliats, a partir de l’1 de novembre de 2019 tots els pagaments es faran en dos únics comptes corrents: un pel menjador (tant si és esporàdic com fixe) i un altre per tota la resta de pagaments que es fan durant el curs escolar. Podreu fer-los via transferència, o bé pels caixers de Banc de Sabadell sense pagar cap comissió.
 

Les formes de pagament que oferim al nostre centre són:

Per transferència bancària:
 
  • Serveis de menjador escolar: (fixes i esporàdics) al compte de Pam i Pipa, gestor del servei del menjador: ES41 0081 0076 3900 0130 5131
  • Tota la resta de pagaments que no són menjador escolar: ES64 0081 0077 8900 0171 7377
Recordeu que sempre cal indicar “nom i cognoms dels infants” al concepte de la transferència.
 
Pel caixer automàtic del Banc de Sabadell (sense pagar cap comissió):
 
Instruccions
1.  Introduir la targeta (de qualsevol entitat)
2. Opció “ Altres Operacions “
3. Opció “Pagaments a tercers”
4. Introduir el pin secret de la vostra targeta.
5. Introduir el codi d’entitat: 

           “761” pel servei del Menjador
           “5956” per a la resta de pagaments       
6. Introduir el nom i el curs de l’alumne/a.

Per qualsevol consulta podeu escriure al correu electrònic de tresoreria: tresoreriafontfargas@gmail.com